Foto: Pixabay

 

„Maksi“ Požarevac, Vardarska 3

„DIS“ Požarevac, Đure Đakovića bb, Požarevac

„Idea“ Požarevac, Moše Pijade 40

„Styline“ Kostolac, Trudbenička 36

“Styline“ Požarevac, Šumadijska 21-23

„Trgovina Lilić“ Požarevac, Lole Ribara 2

„Trgovina Lilić“ Požarevac, 27. aprila 66

„Trgovina Lilić“ Požarevac, Vojske Jugoslavije bb

„Trgovina Lilić“ Kostolac, Krug zelene pijace bb

„Trgovina Lilić“ Požarevac, Knez Milošev venac 18a

„Mleki“ Požarevac, Požarevački Partizanski Odred 2

„Mleki“ Požarevac, Čede Vasovića 76 Triangl

„Union MZ – kuća mesa“ Požarevac, Knez Milošev Venac bb (kod železničke stanice)

„Union MZ – kuća mesa“ Požarevac, Moše Pijade 12

Dendić, Požarevac, Dunavska 40

Dendić, Požarevac, Čede Vasovića 14

Dendić, Požarevac, 27.aprila bb

Dendić, Požarevac, Šumadijska bb

Delikates, Kostolac, Trg Bratstva i jedinstva

Ognjanović trgovina, Klenovnik

Ognjanović trgovina, Kostolac, Trudbenička 14

Ognjanović trgovina, Stari Kostolac

Ognjanović trgovina, Ćirikovac

Ognjanović trgovina, Bradarac

Union MZ, Kostolac, Krug pijace

 

Pored ovih objekata dodati su i:

TR Maja Diskont, Zelengorska 7, Požarevac

„Trgovina Lilić“, Strahinjića Bana BB, Požarevac

“Trgovina Lilić“, Njegoševa 13 Lokal br.1, Požarevac

„Trgovina Lilić“, Ratarska 144, Požareva

„Trgovina Lilić“, Đure Jakšića, Požarevac