Prodaja novogodišnjih jelki ove godine dozvoljen je na parkingu u ulici Moše Pijade u Požarevcu.

Lush firs placed on paved sidewalk in green market

Foto: Pixels

Po odluci Gradskog veća utvrđen je prostor na 2 parking mesta sa leve strane (od ulaza u parking- prostor između kioska i menjačnice) do ograde na parkingu u ulici Moše Pijade u Požarevcu, kao lokacija javne namene za prodaju novogodišnjih jelki za vreme trajanja novogodišnjih praznika

Korisnik javne površine može prodavati isključivo jelke sa busenom i potvrdom nadležnog šumskog gazdinstva.

Prodaja če se vršiti od 16. decembra 2022. godine do 31.decembra 2022. godine.