Od 15. maja na teritoriji Republike Srbije, u primeni je posebna procedura za testiranje putnika u međunarodnom saobraćaju.

Foto: Pixabay

Кategorije lica na koje se procedura odnosi:

 1. Građani, državljani Republike Srbije, koji putuju u inostranstvo,
 2. Građani, strani državljani, koji se trenutno nalaze na teritoriji Republike Srbije, a žele da napuste zemlju,
 3. Državljani Republike Srbije, koji su ušli u zemlju, bez negativnog RT-PCR testa, stavljeni u kućnu izolaciju od 14 dana, ukoliko žele da skrate period izolacije.

Obavljanje testiranja:

 • Testiraju se uzimanjem uzorka (bris nosa i grla) i analizom uzetog uzorka,
 • primenom RT-PCR –SARS-CoV2 testa, u laboratorijama imenovanim za
 • testiranje na COVID-19, tokom trajanja epidemije COVID-19
 • Testiranje se obavlja na lični zahtev,
 • Testiranje na lični zahtev građana košta 6.000,00 RSD,
 • Uzimanje brisa se obavlja u domu zdravlja i/ili institutu/zavodu za javno
 • zdravlje, na teritoriji Republike Srbije,
 • Plaćanje testiranja se obavlja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se uzima bris,
 • Rezultat testiranja stiže u proseku za dva dana od momenta uzimanja uzorka, izuzetno duže.

Izuzeci od obaveze plaćanja testiranja, primenom RT-PCR –SARS-CoV2 testa (isključivo zbog potreba putovanja i skraćenja perioda kućne izolacije) su:

 1. maloletna lica, državljani Republike Srbije,
 2. studenti –građani Republike Srbije,
 3. studenti – pripadnici srpske nacionalne manjine, državljani susednih zemalja i Slovenije, koji studiraju u Republici Srbiji

Izvor: ZZJZP