U skladu sa Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Narodne banke Srbije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je počev od isplate penzija za juli 2020. godine privremeno obustavio sprovođenje administrativnih zabrana na penzije korisnika po osnovu kredita kod banaka.

Ilustracija

Zastoj u sprovođenju administrativnih zabrana (otplati obaveza korisnika penzija – moratorijum) Fond PIO će primeniti na sve kredite kod banaka koji dospevaju počev od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine, a primenjuje se na isplatu penzija za juli (koje se isplaćuju u avgustu) i za avgust (koje se isplaćuju u septembru) 2020. godine.

Dužnik (korisnik penzije) koji u dogovoru sa bankom odbije moratorijum, odnosno želi da nastavi sa redovnom otplatom kredita, način uplate dospele rate kredita za juli i avgust mesec dogovara u direktnoj komunukaciji sa bankom i uplatu rate vrši u banci.

Fond PIO će počev od isplate penzije za septembar 2020. godine nastaviti sa daljom obustavom od penzije po osnovu kredita.

Nakon prestanka važenja navedene odluke, banke će elektronskim putem dostaviti Fondu PIO podatke o iznosu rate i ostatku duga, radi daljeg sprovođenja obustave od penzije, počev od isplate penzija za septembar 2020. godine, za sve korisnike bez obzira na činjenicu da li su prihvatili ili odbili moratorijum.

PIO Fond