Učenici su u sredu, 23. juna polagali test iz maternjeg jezika, u četvrtak, 24. juna polagali su matematiku, a u petak kombinovani test. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole biće objavljeni 27. juna,  a konačni 2. jula 2021. godine.

Foto: Pixabay

Popunjavanje liste želja je od 26. juna do 3. jula 2021. godine elektronskim putem preko portala https://mojasrednjaskola.gov.rs/  a popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi, kao i unos u bazu podataka neposredno u osnovnoj školi je 3. i 4. jula 2021. godine.

Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima je 11. jula 2021. godine.

Autor: RTV Biser