Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, sugestije i komentare.

.Foto: RTV Biser

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 03. marta 2023. do 17. marta 2023. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: uprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu Odluke o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca “

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja, na kome će biti davani odgovori na pitanja i razmatrane eventualne primedbe na nacrt Odluke, organizovaće se u sedištu Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, dana 10.03.2023. godine.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i Tekst Nacrta.

Izvor: požarevac.rs