Gradska izborna komisija u Požarevcu  donela je odluku o ponavljanju lokalnih izbora na tri biračka mesta sa teritorije grada Požarevca.

 

Glasanje će se ponoviti na izbornoj jedinici br. 6 u i u MZ „Burjan“ na izbornim mestima 25 i 26 koji će se održati u „OŠ“ Vuk Karadžić.