Prijava za upis na prvu godinu studija na VTŠSS Požarevac obavljaće se 29. i 30. juna i 1. jula, u prostorijama škole od 8 do 14 časova.

 RTV „Biser“

Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac u prvu godinu studija za školsku 2020/2021 godinu upisuje ukupno 280 studenata i to za sledeće studijske programe:

 • Zaštita bilja – 30 budžetskih i 20 samofinansirajućih studenata,
 • Zaštita životne sredine – 30 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata,
 • Elektrotehnika i računarstvo – 30 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata,
 • Mašinstvo – 30 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata,
 • Prehrambena tehnologija i nutriconizam – 30 budžetskih i 20 samofinansirajućih studenata.

Polaganje prijemnih ispita biće obavljeno 10. jula i to po rasporedu:

 • Matematika – od 9 do 11 časova,
 • Biologija – od 13 do 15 časova,
 • Hemija – od 13 do 15 časova.

Jedinstvena rang lista biće objavljena 11. jula, dok će prigovor na rang listu moći da se podnese dva dana kasnije, 13. jula od 10 do 12 časova.

Konačna rang lista biće objavljena 14. jula, dok će se upis kandidata vršiti od 14. do 17. jula.

Za prijavljivanje kandidati podnose uz prijavni list:

 • sva svedočanstva o završenoj srednjoj školi,
 • diplomu o završenom srednjem obrazovanju,
 • izvod iz knjige rođenih,
 • 3.000 dinara za polaganje prijemnog ispita na žiro račun 840-1180666-85.

Za prijavljivanje se mogu podneti fotokopije dokumenata uz originale na uvid.

Za upis kandidati podnose:

 • original svedočanstva o završenoj srednjoj školi,
 • original diplome o završenom srednjem obrazovanju,
 • izvod iz knjige rođenih,
 • lekarsko uverenje,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente na žiro račun škole 840-1180666-85 u iznosu od 55.000 dinara.
 • dva obrasca ŠV-20 (nalaze se u prostorijama škole),
 • indeks –  500 dinara na žiro račun škole (840-1180666-85),
 • dve fotografije formata 4×6 cm,
 • popunjen anketni list (dobija se u školi)

Školarina se može uplatiti u 9 rata:

Prva rata – prilikom upisa – 15.000,00 din

8 rata – po 5.000 dinara do 15-og u mesecu, počev od oktobra – 40.000 din.

Školarina iznosi 55.000 dinara.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, škola će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

Više informacija o školi i studijskim programima možete naći na SAJTU ŠKOLE.

 

Autor: RTV „Biser“