U ponoć je počelo prijavljivanje za 5.000 dinara državne pomoći i trajaće do 15. decembra.

Foto: RTV Biser

Za ovu pomoć mladi od 16 do 29 godina mogu da se prijave na sajtu Trezora Ministarstva finansija (https://idp.trezor.gov.rs/prijava , a potreban je samo JMBG, broj lične karte i ime banke.

Uslov za prijavu je da su državljani Republike Srbije i da imaju prebivalište na njenoj teritoriji.