Opština Veliko Gradište otuđiće nepokretnost iz javne svojine zainteresovanim fizičkim i pravnim licima u postupku javnog nadmetanja,

Foto: RTV Biser

NepokretnostI koje se otuđuju su: zgrada turizma, pomoćna zgrada i kat. parcela br. 791, „Kneza Lazara“,

Zainteresovana lica predmetnu nepokretnost mogu razgledati i ostvariti uvid u dokumentaciju svakog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova.

Javno nadmetanje održaće se dana 30.12.2022. godine sa početkom u 9,00 časova, u zgradi Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, soba broj 11.

Prijave se podnose u periodu od 29.11.2022. godine do 30.12.2022. godine.

Bliži uslovi koji se tiču javnog nadmetanja na tel. 012/662-124 ili lično u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište – imovinsko pravna služba, soba br. 11 i 12 u prizemlju.