ED Distribucija Požarevac najavila je isljučenja električne energije zbog planiranih radova.

Foto: RTV Biser

Kučevo 10.01.2022. 09:00 14:00 deo naselja Radenka – Valja Repić 2
Požarevac 11.01.2022. 08:00 14:00 vikend naselje Margum kod Dubravice
Kučevo 11.01.2022. 09:00 12:00 ulica Bože Dimitrijevića
Kučevo 12.01.2022. 09:00 14:00 deo naselja Radenka – Valja Repić 2
Požarevac 13.01.2022. 08:00 14:00 vikend naselje Margum kod Dubravice