Na osnovu rešenja Uprave za veterinu naselje Kudreš u opštini Golubac je proglašeno žarištem zarazne bolesti afričke kuge svinja.

Foto: Pixabay/Mutinka

U zaražena područja spadaju i naseljena mesta: Kudreš, Žitkovica, Maleševo, Vojilovo i Sladinac. a sledeća naselja se nalaze u ugroženom području: Miljević, Barič, Bikinje, Šuvajić, Donja Kruševica, Dušmanić, Snegotin, Ponikve, Sladinac, Usije, Vinci, Golubac, Radoševac, Mrčkovac, Klenje, Braničevo, Dvorište i Krivača.

U ugroženom području sprovodiće se sledeće mere: Popis svih gazdinstava na kojima se drže svinje, obeležavanje i registracija neobeleženih svinja. zabrana premeštanja i prevoz svinja osim u hitnim slučajevima, čišćenje, dezinfekcija i po potrebi dezinsekcija. prijava svih obolelih ili uginulih svinja. primena biosigurnosnih mera. zabrana upotreba omija u ishrani svinja.