ED POŽAREVAC obaveštava korisnike da će zbog planiranih radova doći do isključenja električne energije od 16. do 19. avgusta 2022. godine.

Foto: RTV Biser

Golubac 16.08.2022. 08:30 14:00 vikend naselje Livadica
Veliko Gradište 16.08.2022. 08:30 14:00 Miroslava Tirše
Petrovac 16.08.2022. 09:00 14:00 Petrovačka
Žabari 16.08.2022. 09:00 14:00 deo Tićevca pod nazivom Vrbnica
Kučevo 16.08.2022. 10:00 14:00 Kaona, Turija, Rakova Bara, Rakobarski Vis i selište
Golubac 17.08.2022. 08:30 14:00 Kudreš i Maleševo
Malo Crniće 17.08.2022. 09:00 15:00 deo Boževca (deo prema ekonomiji)
Žabari 17.08.2022. 09:00 14:00 deo Tićevca (nn izvod “Kostić“)
Kučevo 17.08.2022. 09:00 14:00 zaseoci Kisela voda i Paskaronj
Petrovac 17.08.2022. 10:00 13:00 Starčevo i deo Dubočke
Požarevac 18.08.2022. 08:00 10:00 Lučica i deo Meminca u Požarevcu: ulice Cara Uroša, Baje Sekulić, Ljubičevska, Raška, Pružni prelaz, Železnička
Veliko Gradište 18.08.2022. 08:30 14:00 Save Kovačevića
Malo Crniće 18.08.2022. 09:00 15:00 Šljivovac
Žabari 18.08.2022. 09:00 14:00 deo Tićevca prema igralištu
Kostolac 18.08.2022. 08:00 14:00 deo Petke prema Kostolcu
Veliko Gradište 19.08.2022. 08:30 11:00 deo Pečanice (trafo blast Pečanica kula)
Kučevo 19.08.2022. 09:00 14:00 zaseoci Kisela voda i Paskaronj
Veliko Gradište 19.08.2022. 11:00 14:00 deo Pečanice (trafo blast Pečanica rešetkasta stubna TS)

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi