EPS Distribucija Požarevac najavila je isključenja električne energije od srede do petka, zbog radova na trafo stanici i NN mreži. 

Pixabay

Sreda 07.10.2020.

09:00-14:30 deo Krivače pod nazivom Golo brdo – radovi na NN mreži

09:00-14:00 deo Batovca prema Moravi –   radovi na NN mreži

09:00-14:00 Deo Brežana prema centru sela – radovi na NN mreži

08:00-13:30 deo Kličevca premastaroj pekari – radovi na NN mreži

Četvrtak 08.10.2020.

08:00-09:00 Bratinac, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, deo od Bratinca prema novom groblju – radovi u trafo stanici 35/10 Bratinac

08:00-15:00 Deo Bratinca od centra prema Trnjanu, Trnjane, Nabrđe, deo Salakovca od centra prema Požarevcu, Šapine, Zabrega, Smoljinac, Bare i Kasidol – godišnji remont

09:00-14:00 Deo Dubravice od početka sela prema TS Dubravica kula – radovi na NN mreži

09:00-14:30 naselje Dobra i vikend naselje Kožice

Petak, 09.10.2020.

09:00-14:00 deo Batovca prema Moravi –   radovi na NN mreži

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi.