ED Požarevac najavio je isključenja struje u Braničevkom okrugu od 25. do 29. oktobra 2021. godine.

Foto: RTV Biser

Petrovac 25.10.2021. 08:00 14:00 Ranovac, Crveni potok, Ogrez, Mala pretrža, Crni vrh
Malo Crniće 25.10.2021. 09:00 11:00 deo Toponice koji se napaja iz trafo stanice Toponica 1
Požarevac 25.10.2021. 09:00 13:00 Kličevac i Rečica
Požarevac 25.10.2021. 08:30 14:00 ulica Pećka
Veliko Gradište 25.10.2021. 08:00 14:00 ulica Nušićeva
Golubac 25.10.2021. 08:30 14:00 vikend naselja Ridan i Livadica
Malo Crniće 25.10.2021. 11:00 13:00 deo Kobilja koji se napaja iz trafo stanice Kobilje 1
Malo Crniće 25.10.2021. 13:00 15:00 deo Rašanca koji se napaja iz trafo stanice Rašanac 1

Golubac 26.10.2021. 08:30 13:30 Miljević
Petrovac 26.10.2021. 11:00 14:00 Busur i deo Vezičeva
Veliko Gradište 26.10.2021. 08:00 14:00 ulica Vojvode Mišića
Malo Crniće 26.10.2021. 09:00 11:00 deo Smoljinca koji se napaja iz trafo stanice Smoljinac 1
Požarevac 26.10.2021. 08:30 14:00 ulica Jovana Cvijića i deo ulice Bože Dimitrijevića kod ulice Jovana Cvijića i Kapetan Mišina
Malo Crniće 26.10.2021. 12:00 14:00 deo Zabrege koji se napaja iz trafo stanice Zabrega 1

Veliko Gradište 27.10.2021. 08:00 14:00 ulica Miloja Vasića
Golubac 27.10.2021. 08:30 13:30 Krivača i Dvorište

Veliko Gradište 28.10.2021. 08:00 14:00 Ram, Zatonje, Kalinac, Kalinovčić, Zatonje, ribarsko naselje kod Zavojske, repetitor Gorica, Đurakovo, Biskuplje i Kisiljevo
Požarevac 28.10.2021. 08:30 14:00 deo Poljane – Rudež
Veliko Gradište 28.10.2021. 08:00 14:00 ulica Žike Popovića
Golubac 28.10.2021. 09:00 14:00 deo prema Projištu – Slano polje
Kostolac 28.10.2021. 08:00 14:00 deo Petke prema putu za Zabelu

Malo Crniće 29.10.2021. 08:00 15:00 deo Salakovca od centra prema Požarevcu, Šapine, Zabrega, Smoljinac
Požarevac 29.10.2021. 08:00 15:00 Bratinac, deo od Bratinca prema kafani Kum, Trnjane, Nabrđe,Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, Bare, Kasidol
Požarevac 29.10.2021. 08:30 14:00 deo Poljane kod “Pilota“
Veliko Gradište 29.10.2021. 08:00 14:00 ulica 11. oktobra
Golubac 29.10.2021. 08:30 13:30 Krivača Tilva – pravac prema Golom brdu

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi