Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola na sastanku održanom 21.10.2021. godine , a u skladu sa odlukama i zaključcima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 i stručnim uputstvima za organizaciju obrazovno- vaspitnog rada doneo sledeću odluku, da će se nastava u Srednjoj školi „Mladost“ odvijati po prvom modelu organizacije obrazovno- vaspitnog rada od 25.10.2021. godine.

Foto: RTV Biser

Takođe, sedmi i osmi razred osnovne škole na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi odvijaće se po prvom modelu organizacije obrazovno- vaspitnog rada počevši od 25.10.2021. godine.

Tim preporučuje upotrebu zaštitnih maski za sve učenike i sve vreme tokom boravka u školi. Izuzetno, kada učenik iz zdravstvenih razloga ne može da nosi masku zbog kontraindikacija, koje su potvrđene stručnim mišljenjem lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, potrebno je organizovati rad tako da ovaj učenik boravi u školskom prostoru bez maske, pri čemu je potrebno povećati fizičku distancu sa drugim učenicima i zaposlenima i pojačati primenu svih mera zaštite (deznifekcija ruku, čišćenje i dezinfekcija nastavnih sredstava i prostora). Ovaj izuzetak moguće je primeniti na zahtev roditelja i isključivo uz priloženo mišljenje lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine i to po pravilu u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Odluka tima je doneta na osnovu procene epidemiološke situacije koju je izvršio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ Beograd, rukovodeći se indikatorima koje su pripremili teritorijalno nadležni instituti i zavodi za javno zdravlje.