Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID 19  doneo je odluku  da se nastava u Srednjoj školi „Mladost“ odvija po prvom modelu organizacije obrazovno- vaspitnog rada od danas, 11. oktobra 2021. godine.

Foto: Pixabay

Takođe, sedmi i osmi razred osnovne škole na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi odvijaće se po prvom modelu organizacije obrazovno- vaspitnog rada počevši od 11.oktobra 2021. godine.

Tim preporučuje upotrebu zaštitnih maski za sve učenike i sve vreme tokom boravka u školi. Izuzetno, kada učenik iz zdravstvenih razloga ne može da nosi masku zbog kontraindikacija, koje su potvrđene stručnim mišljenjem lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, potrebno je organizovati rad tako da ovaj učenik boravi u školskom prostoru bez maske, pri čemu je potrebno povećati fizičku distancu sa drugim učenicima i zaposlenima i pojačati primenu svih mera zaštite (deznifekcija ruku, čišćenje i dezinfekcija nastavnih sredstava i prostora). Ovaj izuzetak moguće je primeniti na zahtev roditelja i isključivo uz priloženo mišljenje lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine i to po pravilu u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.