Poreska uprava je izvršila obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu, za sve preduzetnike-paušalce.

Ilustracija/Pixabay

Poreska uprava će dostavljanje rešenja o utvrđenim poreskim obavezama i izveštaja o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda vršiti u elektronskom obliku, postavljanjem u poresko sanduče, u narednih pet dana posredstvom portala Poreske uprave (ePorezi).

Novoosnovani preduzetnici-paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti izveštaj o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda i rešenja o utvrđenoj obavezi u elektronsko sanduče

Rešenje se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave, shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP) dodeljen za 2022. godinu.