U Zavičajnom muzeju u Petrovcu na Mlavi, otvorena je izložba povodom 20 godina rada ove ustanove. Ovom prilikom predstavljena je i nova stalna postavka koju čine arheološka postavka sa neolitskog lokaliteta Belovode i dokumentarno-istorijska izložba o nastanku i razvoju Petrovca na Mlavi do Drugog svetskog rata.

Foto: petrovacnamlavi.rs

 

IPrisutnim medijima se obratila direktorka muzeja, Žaklina Perić a izložbu je otvorio predsednik opštine, Duško Nedinić. Zbog trenutne epidemiološke situacije, izložbu će posetioci moći da pogledaju u pojedinačnim posetama i uz poštovanje mera zaštite.

Posebna pažnja je posvećena životu ljudi na Belovodama kroz rekonstrukciju jedne vinčanske kuće sa predmetima koji su korišćeni u svakodnevnom životu.Duh vinčanske kulture predstavljen je artefaktima od kamena(okresanog i glačanog), životinjskih kostiju, zatim, umetničkih i tehnološki visokokvalitetnih grnčarskih proizvoda, kao i predmetima religijskog karaktera koje čine izvesni tipovi posuda, antropomorfne i zoomorfne figurine, keramički žrtvenici, amuleti itd. sa posebnim osvrtom na metalurgiju, koja se na ovim prostorima odvija već 7000 godina. Belovode su, za sada, najstarije nalazište u ovom delu Evrope, na kome je dokazano rudarstvo i metalurgija bakra.

Drugi segment Stalne postavke se odnosi na period formiranja naselja na obalama Mlave i njegov privredni, ekonomski, društveni i kulturni razvoj do sredine XX veka. Na regulacionom planu Petrovca iz 1928. godine predstavljeni su najbitniji objekti predratnog Petrovca koji su danas svedočanstvo o lokalnoj istoriji i kulturnom nasleđu, dok je na panoima, sveobuhvatno i tematski predstavljen život grada u trenutku njegovog razvoja i građanskog napretka: preko uprave, trgovine, zanata, obrazovanja, sporta, kulturnih i humanitarnih udruženja.

Izvor: petrovacnamlavi.rs