Otežano snabdevanje vodom od 24. jula do 05. avgusta

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava korisnike koji se snabdevaju pijaćom vodom sa Vodoizvorišta i Postrojenja za preradu vode Mlava da će se u periodu od 24.07.2023. do 05.08.2023. godine obavljati radovi na bunarima na vodoizvorištu Mlava.

Foto: Pixabay

Zbog poremećaja u radu bunara i samog vodoizvorišta, uslovljenih slabijim dotokom vode na bunare, preduzete su hitne mere koje treba da doprinesu povećanju izdašnosti ovih bunara i stabilnosti sistema vodosnabdevanja. Bunari će se isključivati po jedan svaki četvrti dan i na njima će se izvoditi neophodni radovi. U ovom periodu vodoizvorište će raditi sa 75% kapaciteta.

Snabdevanje korisnika u ovom periodu neće se obustavljati. Mole se korisnici da vodu troše racionalno i za neophodne potrebe.

Povećana neracionalna potrošnja može dovesti do pada pritiska u mreži čime bi pojedini korisnici imali otežano snabdevanje vodom.

U slučaju potrebe, postaviće se cisterne sa vodom, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.