Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana od 30. oktobra 2020.godine do 30. novembra 2020. godine, na zvaničnoj internet stranici opštine Veliko Gradište, odnosno u zgradi opštine Veliko Gradište.

U toku javnog uvida planirana je javna prezentacija koja će se održati u skladu sa epidemiološkom situacijom sa „COVID-19“ virusom i merama propisanih odstrane nadležnih službi.

O eventualnom terminu javne prezentacije možete se informisati na telefon 012/676-106, u Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove kancelarija broj 11 i na sajtu opštine. Na sajtu opštine Veliko Gradište biće dostupna i prezentacija planskog dokumenta.

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište, Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, kao nosilac izrade Prostornog plana organizuje javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, kancelarija 11, telefon 012/676-106, Žitni trg broj 1, 12220 Veliko Gradište, u toku trajanja javnog uvida, zaključno do 30. novembra 2020. godine do 14 časova. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica evidentira nosilac izrade predmetnog plana i iste mogu uticati na planska rešenja.

Termin javne sednice komisije za planove opštine Veliko Gradište biće određen naknadno, a u skladu sa epidemiološkom situacijom i o istom će javnost biti blagovremeno obaveštena.

  • Nacrt Plana – link za preuzimanje
  • Prezentacija

Autor: RTV Biser, Izvor: Veliko Gradište