Opštinsko veće opštine Malo Crniće raspisalo je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja a koji su od javnog interesa za Opštinu Malo Crniće u 2021. godini.

Foto: RTV Biser

Za ovaj konkurs opredeljeno je  3.500.000,00 dinara, i to:

  1. za programe iz oblasti zaštite u unapređenja položaja osoba sa invaliditetom 300.000,00 dinara;
  2. za programe iz oblasti podsticanja nataliteta, pomoć starima, prava žena, zdravstene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja i nauke, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, boračko invalidska zaštite, jačanje saradnje između vladinog, civilnog i biznis sektora, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije i prevencije nasilja 3.200.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni konkurs imaju udruženja koju su registrovana na teritoriji Opštine Malo Crniće ili na teritoriji Republike Srbije s tim da se kompletna programska aktivnost mora realizovati na teritoriji Opštine Malo Crniće i da aktivno predstavlja i reprezentuje Opštinu Malo Crniće.

Prijave na konkurs se podnose do 9. juna 2021. godine.

Autor: RTV Biser