Да су интернет медији преузели примат као свакодневни извор информација потврђују и резултати истраживања по којима су интернет портали први извор информација за 58% испитане пословне јавности у Србији, показују резултати годишњег истраживања које спроводи Цхаптер 4 ПР, агенција за услуге у области односа с јавношћу.

Према овом истраживању, за њима следе друштвене мреже, што је изјавило њих 37%. Кабловске телевизије су оцењене као чешћи извор информација од оних са националном фреквенцијом (23 према шест одсто испитаника), док се на информације из непосредне околине ослања девет одсто испитаника. Дневна и периодична штампана издања као примарни извор информисања наводи по око 7 одсто испитаника.

Кабловске телевизије и друштвена мрежа ЛинкедИн уживају највеће поверење пословне јавности према добијеним резултатима. Тачност информација које добијају на кабловским телевизијама испитаници су оценили просечном оценом 3,2 на скали од један до пет, и то је највиша оцена коју су испитаници дали једној групи медија.

Затим следе онлајн портали (3,06), периодична штампана издања (2,84) и радио станице (2,78). Када су друштвене мреже у питању, тачност информација које виде на Линкедину испитаници су оценили просечном оценом 3,1, а затим следи садржај са мреже Тwиттер са оценом 2,9.

Традиционални медији и друштвене мреже су комплементарни канали комуникације и наставиће паралелно да постоје, став је који заступа 44 одсто испитаника. Међутим, има и оних који сматрају да су друштвене мреже већ потиснуле традиционалне медије (28% испитаника), као и оних који верују да ће се то договорити у наредних пет година (18%).

 

Извор: екапија