Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je i u vanrednom stanju i proglašenoj pandemiji zarazne bolesti COVID-19, maksimalnim angažovanjem svih raspoloživih ljudskih resursa, zaključno sa 14. aprilom obradilo podatke za 449.614 korisnika socijalnih davanja za mart 2020. godine, unelo u sistem za plaćanje Uprave za trezor Ministarstva finansija i time omogućilo redovnu isplatu prava u skladu sa zakonom.

S tim u vezi, očekivane isplate korisnicima socijalnih davanja su:

Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica za mesec mart – 21.04.2020. godine;

Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka za mesec mart – 21.04.2020. godine;

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec mart – 22.04.2020.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu;

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za mesec mart -22.04.2020.godine;

Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca za mesec mart – 21.04.2020.godine.

Izvor: minrzs.gov.rs