На шестој седници Скупштине општине Мало Црниће разматрали су се извештаји, планови и програми о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мало Црниће, Оперативног плана за одбрану од поплава на водотоцима II реда на територији општине, а усвојен је и први овогодишњи ребаланс буџета.

Foto: RTV Biser

 

Већином гласова одборници су усвојили информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, програм пословања ЈКП „Чистоћа за 2020. годину и ценовник услуге јавног осветљења. Дата је сагласност на одлуку о приступању изради Програма локалног економског развоја Општине за 2021. годину. Ово је подршка привредним субјектима који су регистровани на територији општине за добијање средстава која су намењена за унапређивање њиховог пословања кроз набавку опреме неопходне за рад.

Усвојена је и одлука о одређивању локације за изградњу централног постројења за прераду отпадних вода за насеља Мало  Црниће, Велико Црниће и Салаковац.

Тајним гласањем за члана Општинског већа изабран је доктор медицине Петар Павловић из Салаковца, усвојен је Статут Библиотеке „Србољуб Митић“, као и одлука о распуштању Савета месне заједнице Смољинац.

На седници донета су решења о именовању Изборне комисије Општине Мало Црниће, Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница и Другостепене изборне комисије.

Аутор: РТВ Бисер