Na sedmom zasedanju Skupštine opštine Malo Crniće, kojim je predsedavala Goranka Stević, pred odbornicima se našao dnevni red sačinjen od 23 tačke.

Foto: RTV Biser

Na sedmoj sednici Skupštine opštine Malo Crniće usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta Opštine za period januar – decembar 2020. godine. Ukupni prihodi ostvareni u ovom periodu iznosili su 344.328.457 dinara ili 66,64 odsto, dok su rashodi bili na nivou od 267.354.676 dinara ili 51,73 odsto. U okviru Opštinske uprave izvršenje kod korisnika budžeta je sledeće: Dom zdravlja 62,45 odsto, osnovne škole 61,28 odsto i Centar za socijalni rad 63,88 odsto. Biblioteka „Srboljub Mitić“ je ostvarila  izvršenje na nivou od 92,64 odsto, Centar za kulturu 85,19 odsto, Turistička organizacija 39,13 odsto, Predškolska ustanova 94,91 odsto i mesne zajednice 64,25.

Na sednici je data saglasnost na finansijski izveštaj o radu Veterinarske stanice Malo Crniće i izveštaje o radu za prošlu godinu Doma zdravlja, osnovnih škola „Đura Jakšić“, Toponica, „Moša Pijade“  Malo Crniće, „Draža Marković Rođa“ Smoljinac, „Milisav Nikolić“ Boževac, Turističke organizacije,  Biblioteke „Srboljub Mitić“, Centra za kulturu, Opštinske uprave, kao i izveštaj Centra za socijalni rad  o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana.

Usvojen je i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP „Čistoća“ za prva tri meseca 2021. godine i dopunjen program poslovanja ovog preduzeća. Komunalnom preduzeću je dodeljeno upravljanje, održavanje, unapređenje i proširenje sekundarne vodovodne mreže u Kuli u dužini od 1.439 metara i data je saglasnost na odluku Nadzornog odbora ovog preduzeća za povećanje iznosa takse za održavanje vodomera.

Usvojen je završni račun budžeta Opštine za 2020. godinu, gde su ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva iz prethodnih godina 521.127.000 dinara, ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci 269.491.000 dinara, tako da je razlika između ukupnih prihoda i rashoda 251.636.000 dinara.

Većinom glasova podršku je dobila Strategija za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja Opštine za period 2021 – 2026. godina, koja je inicirana u okviru projekta SUPER, sa osnovnim ciljem da se poveća obuhvat dece uzrasta od 3 do 5,5 godina kvalitetnim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Usvojen je drugi rebalans budžeta, a razlog za njegovo donošenje jeste raspodela primljenih tekućih namenskih transfera od Republike i planiranih dobrovoljnih transfera od fizičkih lica i raspodela rashoda u skladu sa prihodima. Za nabavku tabli za obeležavanje ulica, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdvojilo je 745.500 dinara, za rashode u oblasti socijalne zaštite Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je uplatilo iznos od 957.204 dinara. Za organizaciju FEDRAS-a Ministarstvo kulture i informisanja je opredelilo 500.000 dinara, a za promociju turističke ponude izdvojeno je 350.000 dinara od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Rebalansom su planirani tekući dobrovoljni transferi fizičkih lica u vidu donacija u korist Turističke orgnaizacije u iznosu od 171.000 dinara, Centra za kulturu 470.000 dinara za organizaciju FEDRAS-a i Međunarodnog festivala folklora i 110.000 dinara Predškolskoj ustanovi za usluge po ugovoru, tekuće popravke i održavanje, materijal i opremu. Ovom odlukom planiraju se ukupni prihodi i primanja u iznosu od 579.937.418 dinara i to: tekući prihodi i primanja iz budžeta 321.362.233 dinara, sredstva drugih izvora 8.183.704 dinara i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 250.391.481 dinar.

Saglasnost je data na pravilnik o naknadama za rad Komisije za sprovođenje postupka komasacije u delu KO Toponica, u čiji sastav su imenovani: Đorđe Ranković, predsednik, Marija Antić, zamenik predsednika, Slobodan Jonović, dr Darko Stojićević, Milan Nedeljković, Slađan Pantić, Aleksandar Janković, Zoran Radovanović, Dragan Mitić, Snežana Radosavljević, Toplica Momirović, Dragan Živković, Radiša Stević i Ratko Ivić. Takođe, imenovan je Savet za bezbednost kojeg će činiti: Mališa Antonijević, predsednik, Daniel Surdulović, zamenik predsednika, Goranka Stević, Aca Jovanović, Danijela Nedić, dr Emad Eslem, Aleksandar Marković, Vinka Palić, Nebojša Sudimac i Vladan Ilić.