Danas, 11. oktobra 2021. godine održana je deveta sednica Skupštine opštine Malo Crniće. Predsednica Skupštine opštine Goranka Stević predsedavala je sednicom koja je održana u sali Fedras-a.

Foto: RTV Biser

Skupština opštine Malo Crniće donela je odluku o dodeli Oktobarskih nagrada za 2021. godinu, Dobitnici nagrada su:

Međuopštinsko udruženje za pomoć osobama sa L – Daunovim sindromom „Osmi dan“ iz Požarevca, za jačanje porodica sa srodnicima koji imaju smetnje u razvoju i promovisanje jednakosti bez obzira na fizičke ili mentalne nedostatke,

Preduzetnička radnjia„Fero Batuto“ iz Šapina, za razvoj preduzetništva,

Rade Prvulović, vajar i slikar iz Batuše, za profesionalno ostvarenje i doprinos u oblasti vajarstva i slikarstva,

Mališa Stokić, poljoprivrednik iz Kobilja, za ostvarene rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji,

master Slavica Jovanović, profesor književnosti i pisac iz Požarevca, za naučno – istraživački rad i doprinos u kulturi opštine Malo Crniće,

prof. dr Golub Jašović, za srpski jezik i književnost.

Većinom glasova usvojene su odluke: Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji Opštine Malo Crniće, Odluka o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Malo Crniće, Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalne jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Malo Crniće, Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene, Odluka o održavanju javnih zelenih površina, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Malo Crniće.

Na devetoj sedici doneta su rešenja o razrešenju i rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Moša Pijade“ Malo Crniće, Osnovne škole „Milisav Nikolić“ Boževac iz reda roditelja, kao i Rešenje o razrešenju sekretara Komisije za sprovođenje komasacije u delu katastarske opštine Toponica.