Republički zavod za statistiku objavio je Javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače u popisu stanovištva, domaćinstava i stanova 2022. godine.

Zainteresovani građani za rad u Popisu u svojstvu popisivača treba u periodu od 22. jula (od 7.00 časova) do 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda: stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:
– državljanstvo Republike Srbije;
– prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
– najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
– stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
– da kandidat nije osuđivan, da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:
– poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
– mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Detaljnije informacije o zadacima instruktora i procedurama za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda