Zainteresovani građani za rad u Popisu u svojstvu instruktora mogu u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova) da popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

person in black adidas cap sitting on bench writing on notebook

Foto: Pixabay

Kandidati moraju da budu državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji, najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave, stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje, da kandidat nije osuđivan i da protiv njega nije pokrenuta istraga niti se protiv njega vodi krivični postupak.

Pored toga kandidati treba da poznaju rad na računaru i mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.

Detaljnije informacije o zadacima instruktora i procedurama za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda.