Nacionalna služba za zapošljavanje, u uslovima vanrednog stanja omogućila je podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja po raspisanim javnim pozivima.

Foto: Pixabay

Iako se prijave podnose elektronskim putem, u uslovima otežanog poslovanja,  veliko je interesovanje, kako poslodavaca tako i nezaposlenih lica.

Najveće interesovanje poslodavaca zabeleženo je za programe stručne prakse, novog zapošljavanja kao i za program samozapošljavanja za nezaposlena lica.

Od uvođenja vanrednog stanja preko 3.200 poslodavaca podnelo je zahtev za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, a preko 2.000 nezaposlenih podnelo je zahteve za subvenciju za samozapošljavanje.

Odluke se donose kontinuirano,  a pored predviđenih uslova, prilikom odlučivanja posebno se vrednuje da li su poslodavci od početka vanrednog stanja otpuštali zaposlene.

Do sada je pozitivnim odlukama obuhvaćeno preko 1.400 poslodavaca čime je omogućeno uključivanje u programe obuka i zapošljavanje za oko 2.000 nezaposlenih lica, a oko 150 osoba je sa invaliditetom.

Ugovori o angažovanju lica zaključiće se u skladu sa mogućnostima u svakom konkretnom slučaju.

Sve informacije dostupne su na sajtu  nsz.gov.rs.

Izvor: NSZ