У свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање привремено је обустављен непосредан рад са странкама, због тренутне ситуације у Републици Србији, узроковане ширењем вируса COVID-19.

nsz

У циљу изналажења могућности за најефикасније остваривање континуитета у процесу рада, из НСЗ обавештавају о начинима комуникације са странкама.

Прву пријаву лица на евиденцију и подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености  поднети  електронским путем.

Достављање уверења о статусу лица на евиденцији, спроводиће се  електронским путем.

Подношење захтева/пријава по расписаним јавним позивима/конкурсима спроводиће се електронским путем.

Детаљне информације и обрасци доступни на интернет порталу Националне службе www.nsz.gov.rs, од данас 23. марта.

Сви потребни обрасци, које је неопходно доставити Националној служби, налазе се на сајту Националне службе, опција Документи, потом опција Обрасци.

Прибављање и допуна документације са клијентима размењиваће се  електронским путем.

Лицима заинтересованим за програм самозапошљавања, као и онима који су већ поднели захтев за учешће у наведеном програму доставиће се електронским путем Презентација Обуке „Пут до успешног предузетника.

Послодавцима код којих ће, услед ванредног стања, доћи до прекида реализације програма, прекид ће се третирати као одлагање извршења уговорних обавеза, до завршетка насталих околности.

Контакт телефони и мејл адресе путем којих заинтересована лица могу добити све потребне иформације везане за рад филијала Националне службе налазе се на интернет страници НСЗ  и на улазним вратима сваке филијале.

О свим променама режима рада са странкама, јавност ће бити благовремено обавештена.

 

Izvor: NSZ