Kancelarija za poljoprivredu uz podršku lokalne samouprave opštine Žagubica, a u saradnji sa Poljoprivredno savetodavnom službom Požarevac, organizovala je stručno predavanje za zainteresovane poljoprivrednike.

Foto: zagubica.org.rs

Naime, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisalo je prvi javni poziv za podnošenje prijava na utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini, u oblasti primarne biljne proizvodnje – voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju i preduzetnici i privredna društva. Među ciljnim korisnicima fokus će biti na ranjivim grupama u poljoprivredi, a to su žene i mladi poljoprivrednici.

Svakom prisutnom zainteresovanom poljoprivrednom proizvođaču ponuđena je individualna podrška i eventualna pomoć od strane prisutnih predavača, a prema najavama ministarstva poljoprivrede uskoro se očekuju još dva poziva koji će biti namenjeni stočarima i ratarima.

Izvor: zagubica.org.rs