Od 1. januara 2022. godine stupa na snagu novi Zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji predviđa da tretman pesticidima, mogu da obavljaju samo lica koja su prošla obuku, nakon čega će dobiti sertifikat koji će morati da obnove nakon pet godina.

Foto: Pixabay

Takođe, po novom Zakonu, poljoprivrednici koji koriste sredstva za zaštitu bilja su dužni da najave vlasnicima parcela koje se graniče sa njihovom parcelom da nameravaju da obave tretman sredstvima za zaštitu bilja i to minimum 24 sata ranije, bez obzira da su susedi pčelari ili ne.

Pored toga, dužni su i da redovno podešavaju i tehnički proveravaju uređaje za primenu pesticida, kao i da koriste uređaje koji su periodično pregledani u skladu sa ovim zakonom, (važi za prskalice koje imaju rezervoar od 100 litara, pa naviše). Organizator i realizator tehničke provere uređaja za Braničevski okrug je Poljoprivredno stručna savetodavna služba Požarevac, Dunavska 91, Požarevac.

Napomena:

* Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti, kao i u slučaju stavljanja svojih poljoprivrednih proizvoda na tržište, smatra se profesionalnim korisnikom.

* Korisnik koji koristi sredstva za zaštitu bilja na malim površinama (okućnice, bašte, vrtovi i sl.) na bilju ili proizvodima od bilja koje proizvodi za sopstvene potrebe, ne smatra se profesionalnim korisnikom.