Велики део Општине  Жагубица  2018. године, задесиле су елементарне непогоде које су проузроковале велику материјалну штету на пољопривредним и стамбеним објектима. Захваљујући брзој и правовременој реакцији локалног руководства на челу са председником Сафетом Павловићем, истог дана формирана је комисија која је кренула на терен ради идентификације и процене штете.

Foto: zagubica.org.rs

Захваљујући доброј сарадњи канцеларије за управљање јавним улагањима основане од стране Републике Србије и локалног руководства општине Жагубица,  као и  тимом стручне службе задуженим за процену штете настале услед поплава,  у односу на све друге локалитете у Републици Србији,  општина Жагубица  има највећи  број обрађених предмета и реализованих исплата надокнада штете грађанима.

Добра сарадња локалног руководства  општине Жагубица са институцијама и надлежним министарствима Републике Србије у више наврата донело је бенефите за све грађане. Брза и ефикасна реакција допринела је да се последице настале у поплавама, сведу на минимум  кроз  политику добре комуникације и сарадње, општина Жагубица , уз добру путну инфрастуктуру коју има, наставиће конкретним корацима ка даљем унапређењу и економском развоју.

Izvor: zagubica.org.rs