Veliki deo Opštine  Žagubica  2018. godine, zadesile su elementarne nepogode koje su prouzrokovale veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim i stambenim objektima. Zahvaljujući brzoj i pravovremenoj reakciji lokalnog rukovodstva na čelu sa predsednikom Safetom Pavlovićem, istog dana formirana je komisija koja je krenula na teren radi identifikacije i procene štete.

Foto: zagubica.org.rs

Zahvaljujući dobroj saradnji kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima osnovane od strane Republike Srbije i lokalnog rukovodstva opštine Žagubica,  kao i  timom stručne službe zaduženim za procenu štete nastale usled poplava,  u odnosu na sve druge lokalitete u Republici Srbiji,  opština Žagubica  ima najveći  broj obrađenih predmeta i realizovanih isplata nadoknada štete građanima.

Dobra saradnja lokalnog rukovodstva  opštine Žagubica sa institucijama i nadležnim ministarstvima Republike Srbije u više navrata donelo je benefite za sve građane. Brza i efikasna reakcija doprinela je da se posledice nastale u poplavama, svedu na minimum  kroz  politiku dobre komunikacije i saradnje, opština Žagubica , uz dobru putnu infrastukturu koju ima, nastaviće konkretnim koracima ka daljem unapređenju i ekonomskom razvoju.

Izvor: zagubica.org.rs