Za novu novčanu podršku države mladi će moće da se prijave od 1. do 15. decembra. 

Mladi od navršenih 16 do navršenih 29 godina će dobiti po 5.000 dinara novčane podrške od države, pred Novu godinu.

Postupak će biti isti kao i za prethodne pomoći države za mlade, a pravo na prijavu imaju svi mladi, državljani Republike Srbije koji u trenutku prijave imaju između navršenih 16 i 29 godina, prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu.

Prijave će se vršiti na sajtu Uprave za trezor.

Za ovu pomoć ne moraju da se prijave samo korisnici socijalne pomoći i zatvorenici.