Извор: НБС, Н1

Народна банка Србије (НБС) је саопштила да је донела Инструкцију о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна грађана с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената.

Инструкција ће се примењивати у периоду важења забране кретања на јавним местима услед сузбијања и спречавања ширења заразне болести Цовид-19, а односи се на грађане старије од 65 година који немају овлашћена лица за располагање средствима на свом рачуну, као и на оне млађе од 65 година у случају реиздавања платне картице којој је истекао рок важења.

Банка је дужна да омогући исплату новца с рачуна у просторијама банке овлашћеном лицу, на основу једнократног пуномоћја.

Пуномоћје се може дати алтернативно на обрасцу који је одштампан уз Инструкцију објављену на сајту НБС, или у форми коју утврди банка или у слободној форми, у ком случају то пуномоћје треба да садржи податке из тог обрасца и не мора бити оверено код нотара, с тим да је овлашћено лице дужно да банци стави на увид лична докумената овлашћеног лица и корисника.

Такође, банка може да исплати новац на кућну адресу корисника у сарадњи са Поштом Србије, као и на други одговарајући, благовремен и сигуран начин (преко овлашћеног лица банке или ангажовањем курирске службе).

Kорисник се може обратити банци и упутити јој захтев за исплату новца на један од предложених начина позивом посебне телефонске линије банке за комуникацију с корисницима, отворене за ову намену, при чему је дужан и да наведе рачун и износ који би му био исплаћен с тог рачуна.

Поред исплате готовог новца са рачуна, корисник има могућност да банци поднесе и налог за пренос новца с његовог девизног рачуна на динарски платни рачун тог корисника, а такав налог корисник може дати банци и преко овлашћеног лица из пуномоћја.

„Имајући у виду ризике од злоупотреба, као и безбедносне ризике у вези са транспортом новчаних средстава на кућну адресу корисника, у складу са одредбама ове инструкције, кориснику се на начине предвиђене Инструкцијом може у једној банци месечно највише исплатити износ у готовом новцу који није већи од 80.000 динара, односно износ ефективног страног новца чија динарска противвредност по званичном средњем курсу није већа од 80.000 динара“, навела је НБС.

На исти начин, као што се корисник у складу са Инструкцијом може обратити банци за исплату готовог новца, он се може банци обратити и са захтевом за (ре)издавање платне картице.

НБС је прописала банке и Пошта Србије не могу корисницима наплатити накнаде и друге трошкове у примени Инструкције о начину привремене исплате новчаних средстава с динарских и девизних рачуна грађана с навршених 65 и више година живота и издавању платних инструмената.