Zahvaljujući sredstvima koje je obezbedio Grad Požarevac, nastavlja se sa radovima na uređenju putne infrastrukture na celoj teritoriji Gradske opštine Kostolac,

Foto: RTV Biser

infrastrukturni radovi nastavljaju se u ulicama: Trudbenička, Stevana Nemanje, Nikole Tesle 1. deo, u Starom Kostolcu ulica prema Crkvi Sv.Đorđa.

Pored radova na putnoj infrasturkturi izvodiće se i radovi na uređenju sportske infrastrukture, tako da će se otpočeti radovi na sportskom terenu u Partizanskoj ulici.