Narodna stranka osnovala je Opštinski odbor Malo Crniće. Na Osnivačkoj skupštini za predsednika odbora izabran je Slađan Miljković, a za potpredsednika Miloš Todorović.

Foto: RTV Biser

Za članove Gradskog odbora izabrani su Tanja Lazic, Draško Perić, Miloš Stojićević, Bojan Urošević i Zdravko Stokić.

Foto: RTV Biser

Opštinski odbor Narodne stranke Malo Crniće broji 32 člana.

Predsednik Opštinskog odbora Narodne stranke Slađan Miljković istakao je da će se truditi da u narednom periodu obiđu sva sela i osnuju mesne odbore.