Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da će predstojeće školske 2021/2022. godine na biti 29.424 mesta za budžetske studente na osnovnim akademskim, stukovnim, master i doktorskim studijama.

Foto: Pixabay

Beogradski univerzitet će ove godine na budžet upisati 9.901 studenta, Univerzitet u Kragujevcu 2.682 studenta, Univerzitet u Nišu 3.299 studenata, Univerzitet u Prištini 1.206, Univerzitet u Novom Pazaru 708 studenata i Univerzitet umetnosti u Beogradu ukupno 287 studenata.

Na master studije na budžetu biće upisana 5.953 studenta, a na doktorske studije 776.

S obzirom na to da se odlukom Vlade Srbije utvrđuje samo broj studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike, broj samofinansirajućih studenata koji se mogu upisati u prvu godinu biće poznat nakon što visokoškolske ustanove raspišu konkurse za upis.

Vlada Vojvodine doneće odluku o broju studenata na Univerzitetu u Novom Sadu, dodaje se u saopštenju.

U ministarstvu navode da će od ove godine biti dostupne i dualne akademske i strukovne studije.

Ukupan broj studenata koji se mogu da se upišu u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija je 18.083, dok je broj studenata koji će upisati prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija 4.612.

Od ovog broja, 507 studenata upisuju se po afirmativnim merama i to su studenti sa invaliditetom, pripadnici romske nacionalnosti i državljani Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.

Izvor: novaekonomija.rs