Nadzorni odbor EPS-a usvojio je predlog odluke prema kojoj bi to preduzeće postalo akcionarsko društvo. Predloženo je da odluke donese Vlada Srbije kao osnivač EPS-a.

Foto: Pixabay

Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije usvojio je predlog odluke o promeni pravne forme Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ u akcionarsko društvo, zatim predlog odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akata EPS-a kao i predlog statuta Akcionarskog društva Elektroprivrede Srbije.

Predlozi odluka usvojeni su na sednici 9. decembra, a predloženo je da odluke donese Vlada Srbije kao osnivač EPS-a.

Prema ovim predlozima, EPS bi poslovao kao akcionarsko društvo, osnovni kapital EPS-a, koji iznosi nešto više od 365 milijardi dinara, pretvario bi se u osnovni, akcijski kapital.

Država bi postala vlasnik svih 36.510.509 akcija.