Naselje Beli Bagrem na Srebrnom jezeru ima značajan turistički potencijal, a investitor Dragan Spasić iz Velikog Gradišta planira izgradnju novog objekta sa apartmanima na parceli na kojoj već postoji bazen.

Foto: GP Bobing/ Urbanistički projekat

Urbanistički projekat koji preedviđa dogradnju i nadgradnju postojećeg pomoćnog objekta u obejkat sa apartmanima izradilo je preduzeće GP Bobing iz Velikog Gradišta.

Površina obuhvaćena projektom iznosi 4.734 m2, a na parceli postoje tri izgrađena objekta: objekat poslovnih usluga koji je u funkciji i ostaje na zemljištu, bazen i pomoćni objekat, koji će biti rekonstruisan, nadograđen i dograđen.

Novi objekat biće spratnosti Su+P+2. U suterenu će ostati, kao i do sada svlačionice, tuševi i sanitarni čvorovi, dok je u prizemlju projektovan hol i apartmani. Na prvom i drugom spratu takođe su apartmani – po šest na svakom spratu.

Ukupna bruto površina objekta je 592,31 m2.

Izvor: eKapija