Petar Konjović, kompozitor i muzikolog, direktor Zagrebačke opere, profesor Muzičke akademije u Beogradu, akademik, upravnik Muzikološkog instituta SANU, rođen je 5. maja 1883. godine u Čurugu.

Foto: Vikipedija

Petar Konjović je studirao muzičku teoriju na konzervatorijumu u Pragu. Bio je horovođa Srpske crkvene pevačke zadruge, osnovao je privatnu muzičku školu u Zemunu i predavao u Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu. Bio je rektor Muzičke akademije, upravnik Muzikološkog instituta i član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Inspirisao se narodnim melosom i snažnom muzičkom individualnošću učvrstio nacionalni smer u srpskoj muzici. Ogledao se u raznim muzičkim oblicima, ali su najvažnija područja njegovog stvaralaštva opera i solo-pesma.

Među operama najpopularnije su: „Knez od Zete“, „Koštana“, „Vilin veo“ („Ženidba Miloševa“) i „Seljaci“, a među zbirkama solo-pesama ističu se: „Moja zemlja“ i „Lirika“. Autor je knjiga o Stevanu Mokranjcu i Miloju Milojeviću, kao i dela „Knjiga o muzici“.

Preminuo je u Beogradu, 01. 10. 1970. godine.