Odluka da se u Beogradu osnuje glumačka škola doneta je decembra 1869. godine, jer se osećala potreba za školovanim glumačkim kadrom. Zvanično je otvorena 2. januara 1870. godine.

ranac.rs

U njoj su predavali: Aleksa Bačvanski – teoriju glume, Jovan Bošković – srpsku književnost, Jovan Đorđević – francuski i nemački jezik i istoriju, kapelnik Dragutin Reš – pevanje (skaliranje), Mioković -mačevanje, Ducman, bivši štalmajstor kneza Mihajla – jahanje. Prvi učenici glumačke škole bili su: Petar Dobrinović, Toša Anastasijević, Mara Grgurova-Đorđević, Sofija Đorđević-Peleš, Dimitrije-Papa Dukić, Kosta Đorđević-Karagalija, Nikola Živković – Mirabo i dve sestre Rudić…

Škola je prestala sa radom novembra iste godine, pošto je ocenjeno da nije dala veće umetničke razultate. Od svih učenika najviše je postigao Pera Dobrinović. Glumom su nastavili da se bave i Marija Grgurova – Đorđević, Sofija Peleš i Toša Anastasijević. Dimitrije Dukić je napustio pozorište, ali je kao profesor gimnazije napisao istorijsku dramu „Carica Milica“, koja je 1898. godine izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu.