Raspisuje se Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period septembar – oktobar 2020. godine, u cilju izbora pružaoca, koji će realizovati pilotiranje usluge ličnog pratioca, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca, u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara.

Foto: Pixabay

Sredstva za realizaciju pilotiranja usluge iz člana I. ovog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu.

Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usluge ličnog pratioca, imaju organizacije, odnosno udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.