Grad Požarevac u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu organizuje manifestaciju “Miholjski susreti sela”. 

Manifestacija će se održati u Živici, 7. oktobra 2022. godine.