Sistemska deratizacija (mere suzbijanja štetnih glodara) na teritoriji Grada Požarevca spovodiće se u periodu od 27. jula do 13. maja 2022. godine.

Foto: Pixabay

Deratizacija je besplatna, a tretmanom će biti obuhvaćena gradska domaćinstva, stambeni objekti i individualni objekti, kanal reke Mlave, seoska domaćinstva, centralna deponija, seoska deponija, divlje deponije, šahtovi fekalnih kanalizacija, gradska groblja i seoska groblja.