Na inicijativu opštine Petrovac na Mlavi i Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi, a odlukom Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe Republike Srbije, element Kuvanje žmara je upisan u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije koji se vodi u Centru za nematerijalno kulturno nasleđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu.

petrovacnamlavi.rs

Izvor: petrovacnamlavi.rs