Građani sa teritorije opštine Kučevo glasaće danas na 43 biračka mesta između 3 liste.

Kučevo.rs

Birališta: MZ Velika Bresnica, Dom kulture Mala Bresnica, Dom kulture Rabrovo, MZ Rabrovo, Dom kulture Mustapić, OŠ Mustapić, MZ Mišljenovac, OŠ Zelenik, MZ Vuković, MZ Srpce, MZ Lješnica, MZ Sena, MZ Rakova bara, Privatna zgrada Vladimira Trailovića Turija, MZ Pek, Turija, Dom kulture Kaona, Dom kulture Kamenica, Kaona, Dom kulture Kučevo, Zgrada opštine Kučevo, Svetog Save br. 76, MZ Kučevo, Svetog Save br.114, Srednja škola Kučevo, Žike Popovića br. 68, Privatna zgrada Milošević Siniše, Kučevo, Braće Ivković bb, MZ Kučajna, MZ Cerovica, Dom kulture Ravnište, Dom kulture Ceremošnja, OŠ Bukovska, OŠ Bukovska reka, Bukovska, MZ Ševica, OŠ Ševica, Privatna zgrada Milošanović Dragana, Neresnica, MZ Neresnica, MZ Neresnica, Zemljoradnička zadruga „12. oktobar“ – magacin u Gložani, Neresnica, Dom kulture Voluja, OŠ Staro selo, Voluja, OŠ Brodica, Voluja, OŠ Voluja, Privatna zgrada Pejić Varadinke, Duboka, MZ Duboka, Privatna zgrada Golubović Slaviše, Duboka, OŠ Ključata, Radenka, OŠ Derezna, Radenka.

Birališta se zatvaraju u 20 časova.

Autor: RTV „Biser“