Gradska opština Kostolac već godinama unazad sprovodi javne radove kao meru aktivne politike zapošljavanja koja ima za cilj radno angažovanje prvenstveno teže zapošljivih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa.

Фото: kostolac.rs

Ovogodišnji javni radovi na teritoriji Gradske opštine Kostolac otpočeli su sredu, 1. septembra, u trajanju od četiri meseca, odnosno do 31. decembra. U okviru javnih radova angažovano je 6 lica koja imaju prvi i drugi nivo kvalifikacije, i to 3 lica na radnom mestu kosača i 3 lica za poslove sakupljanja smeća.

Na inicijativu Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac, Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Požarevac, odobrila je sredstva za sprovođenje projekta javnih radova pod nazivom „Uređenje gradskih i seoskih zelenih površina u cilju zaštite životne sredine na teritoriji Gradske opštine Kostolac“.

Izvor: kostolac.rs