Vlada Republike Srbije i Krizni štab dostavili su svim organizacijama i ustanovama kulture mere zdravstvene zaštite i preporuke za bezbedno organizovanje rada ustanova kulture iz domena delatnosti pozorišta, bioskopa i organizacije koncerata u objektima i prostorima institucija koje se bave kulturnom delatnošću tokom epidemije kovid 19 u Srbiji.

Pixabay

Od početka pandemije COVID-19, Vlada Republike Srbije sa velikom pažnjom prati i  posledice koje  ovaj  izazov  bez  presedana  ima  na  sektor  kulture  i  kreativnog stvaralaštva. Učinjeni su maksimalni napori da se ne ugrozi  status zaposlenih u ustanovama kulture, da se ne raskidaju ugovori sa honorarno angažovanim umetnicima i saradnicima, da se realizuju konkursi za finansijsku podršku projektima u oblasti kulture i kreativnog stvaralaštva, kao i da se samostalni umetnici, kao najugroženiji akteri sektora, podrže dodatnim finansijskim merama.

Uz  poštovanje  velikih  napora  ustanova  kulture  i  mnogih  umetnika  da  svoje aktivnosti prebace u digitalni svet, jasno je da ni za umetnike ni za naše građane i društvo ipak ništa ne može da zameni susret sa stvaralačkim činom i umetničkim delom uživo. Ljudi sada, više nego ikada osećaju potrebu za kulturnim sadržajem, a umetnici moraju dobiti priliku da ponovo stvaraju u uslovima koji maksimalno moguće obezbeđuju bezbednost za sve.

Zato Vlada Republike Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i uz saradnju sa brojnim kulturnim poslanicima i institucijama predlaže mere zdravstvene zaštite i preporuke za bezbedno organizovanje rada ustanova kulture iz domena delatnosti pozorišta, bioskopa i organizacije koncerata u objektima i prostorima institucija koje se bave kulturnom delatnošću tokom epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji.

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI I PREPORUKE

 • Izuzetno od opšteg pravila ograničenja okupljanja do 10 ljudina otvorenom i zatvorenom, u ustanovama  kulture  i  institucijama  koje  se  bave  kulturnom delatnošću dozovljeno je okupljanje do 500 ljudi na otvorenom i zatvorenom uz poštovanje mere nošenja maski i fizičkog distanciranja; Za velike događaje i koncerte sapreko 500 ljudi u publici, potrebna je posebna dozvola kriznog štaba;
 • Pre ponovnog početka rada, obavezno je izvršiti detaljno čišćenje sala i drugih prostorija u objektima i prostorijama kulturnih institucija;
 • Neohpodno je jasno  istaći  odgovarajuće  informacije  omerama  bezbednosti  i prevencije COVID-19;
 • Obavezno je nošenje maski za sve zaposlene i posetioce u zatvorenim prostorima i za sve zaposlene u otvorenim;
 • Obavezna je dezinfekcija ruku na ulazima kako za učesnike i organizatore događaja tako i za publiku;
 • Obavezno je omogućiti pristup dezinfekcionim sredstvima u svakom trenutku, sa naglaskom na hodnicima i toaletima;
 • Obavezno je redovno čišćenje prostora nakon svake predstave ili koncerta;
 • Za događaje sa sedećim mestima, obavezan je razmak od 1,5 metra odnoso od jednog (1) sedišta između dve pojedinačne kupovine karata, na način da dve nepovezane grupe posetilaca ne mogu da kupe karte bez međusobnog razmaka od jednog (1) sedišta;
 • Obavezno je obezbediti minimalnu fizičku distancu od 1,5 metra između sedišta koja se ne nalaze u istom redu (cik-cak raspored) osim ukoliko između redova već po samoj strukturi prostorije ne postoji dovoljan razmak (npr. u multipleks bioskopima);
 • Neohpodno je obezbediti usmeravanje i ubrzavanje protoka ljudi kroz holove i hodnike da bi se u najvećoj mogućoj meri smanjilo grupisanje posetilaca;
 • Putem jasnih znakova, obezbediti propisani razmak između posetilaca koji u redu čekaju da kupe karte ili da uđu u zgradu, salu, toalet;
 • Neophodno je primenjivati propisanu fizičku distancu i sprečavati okupljanje posetilaca u holovima i hodnicima;
 • Neophodno je ograničiti sedenje na foteljama i klupama u holovima i hodnicima u skladu sa preporukama o fizičkoj distanci;
 • Potrebno je postaviti barijere od pleksiglasa na svim prodajnim mestima;
 • Na ulaznim vratima  postaviti  natpise  sa  upozorenjem  da  osobe  koje  imaju temperaturu ili druge simptome zaraze virusom COVID-19 ne bi trebalo da ulaze u zgradu tj. salu;
 • Obezbediti dodatno pojačano  čišćenje  i  dezinfekciju  na  dnevnoj  bazi  svih kontaktnih  površina  koje  se  često  dodiruju  (kvake,  sanitarije  u  toaletima, rukohvati i sl.);
 • Što je više moguće obezbediti beskontaktnu infrastrukturu. U toaletima bi trebalo upotrebljavati beskontaktne dozere sapuna. Sva plaćanja treba obavljati beskontaktnim platformama. Prelazak sa  papirnih  ulaznica i drugih komunikacijskih materijala  (program,  flajer  itd.)  na  digitalne  forme  je preporučljiv;
 • Potrebno je obezbediti beskontaktnu prodaju i plaćanje karata u maksimalnoj mogućoj meri.

BIOSKOPI

 • Neophodno je čišćenje sale nakon svakog prikazivanja/minimum jednom dnevno;
 • Posetioci treba da dobiju jasnu instrukciju da svoje otpatke odlažu u za to predviđene kante za otpatke kako bi se zaštitili drugi posetioci i zaposleni u bioskopu i kako bi se olakšalo čišćenje prostorija između filmskih projekcija;
 • Pre svake projekcije trebalo bi na platnu prikazati informativni materijal sa preporukama za posetioce u vezi sprečavanja širenja zaraze virusom COVID-19;
 • Kroz sistem za ventilaciju u prostor bioskopa konstantno treba ubacivati svež spoljni vazduh, uz redovnu zamenu filtera predviđenu zakonom;
 • Između projekcija, bioskopske sale provetravati svežim vazduhom koliko god je to moguće.

POZORIŠTA

 • Preporuka je da se koliko je god moguće obezbedi fizička distanca između izvođača na sceni;
 • Trebalo bi obezbediti fizičke barijere gde god je moguće, na primer providni pleksiglas zidovi, koji mogu biti instalirani na mestima u ložama gledališta na kojima je moguće razdvojiti gledaoce, a da pritom ne budu ugroženi arhitektura gledališta, preglednost i akustika. Ove barijere bi bilo dobro postaviti i između dirigenta i orkestra, između pojedinih sekcija u orkestru (sa posebnom pažnjom na drvene duvačke instrumente) i slično. Obavezna je permanentna dezinfekcija ovih barijera;
 • Svi izvođači koji će biti na sceni i neće nositi maske ili vizire, moraju imati sistematski pregled i biti testirani pre početka rada na predstavi odnosno sezone. U ovu svrhu, obezbediće se stalna podrška posebnih laboratorija.
 • Preporuka je da se sve predstave igraju u velikim salama ukoliko pozorište ima više sala.
 • Nakon svake predstave potrebno je salu dobro provetriti što je moguće više prirodnom ventilacijom. Koncentracija  virusa  u  vazduhu  zgrada  može  biti umanjena  ubacivanjem  veće  količine  svežeg  vazduha  u  zgradu  (unapređenje ventilacije) i filtriranjem vazduha koji cirkuliše, kako bi bile odstranjene čestice virusa.

PROBE

 • Trebalo bi ih organizovati u prostorijama koje imaju prirodnu ventilaciju, kada god je to moguće;
 • Svima koji učestvuju u probi mora pri dolasku biti izmerena temperatura i obezbeđena dezinfekcija ruku i cipela;
 • Svi moraju nositi maske sve vreme, osim glumci, pevači, muzičari (duvači..itd), kada je zaista neophodno da budu bez maski;
 • Sala u kojoj se obavlja proba mora se dezinfikovati nakon svake probe;
 • Na probi treba da prisustvuju samo lica čije je prisustvo apsolutno neophodno;

IGRANJE PREDSTAVA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU

 • Potrebno je izvoditi predstave koje nemaju pauze, ili obezbediti dužu pauzu kako bi se garantovao nesmetan protok ljudi u hodnicima i toaletima, te zamoliti publiku da iz sale izlazi samo ukoliko je neohpodno i određenim redom koliko god je to moguće;
 • Sale bi trebalo vetriti  između  predstava  prirodnom  ventilacijom  ili  u ventilacionom sistemu koristiti propisane filtere;
 • Nakon svakog izvođenja predstave potrebno je dezinfikovati salu, naročito mesta koja se najviše dodiruju (kvake, gelenderi, rukohvati, toaletii sl);
 • Potrebno je organizovati posao tako da iza scene prisustvuju samo oni zaposleni ilica čije je  prisustvo  apsolutno  neophodno,  uz  nošenje  maski  sve  vreme  i obezbeđivanje fizičke distance;
 • Sve rekvizite, instrumente, kostime i ostalo, koji se koriste na sceni, obavezno dezinfikovati nakon svake predstave;
 • Šminkeri i vlasuljari  moraju  u  svakom  trenutku  nositi  maske  ili  vizire, garderoberi maske i rukavice, svi tehničari moraju nositi maske ili vizire sve vreme;
 • Preporuka je da se za orkestar ne koristi orkestarska rupa, već bi orkestar trebalo podići u nivo scene.

Ukoliko se predstave izvode na otvorenom prostoru

 • Minimalna površina prostora, dva (2) m2 po jednoj osobi;
 • Najviše 6 ljudi okupljenih u jednoj zoni, grupisanih (porodica i sl.);
 • Centri zona moraju biti udaljeni najmanje 3m jedan od drugog sa vidno obeleženom granicom između zona;

KONCERTI

(skrećemo pažnju da se navedene mere odnose na koncerte organizovane u prostorima kulturnih ustanova odnosno institucija koje se bave kulturnom delatnošću)

 • Potrebno je obezbediti beskontaktnu prodaju i plaćanje karata u maksimalnoj mogućoj meri;
 • Obavezno je obezbediti fizičku distancu prilikom ulaska i izlaska na koncert i sakoncertai nikako ne dozvoliti grupisanje ljudi;
 • Potrebno je obezbediti fizičku distancu od minimum 2 metra između izvođača na sceni;
 • Sve instrumente, držače za note, mikrofone i ostalo što se koristi na sceni obavezno dezinfikovati pre početka koncerta;
 • U slučaju koncerata  koji  uključuju  orkestre  potrebno  je  postaviti  providne barijere između dirigenta i orkestra, između pojedinih sekcija u orkestru (sa posebnom pažnjom na duvačke instrumente) i slično;

U ZATVORENOM

 • Neophodno je obezbediti 4m2 po jednoj osobi u slučaju stajanja, odnosnoraѕmak od 1,5 metra odnosno jednog (1) praznog mesta između ljudi u slučaju kada publika sedi;
 • Najviše šestoro (6) ljudi iz iste porodice ili društva mogu biti okupljeni u jednoj zoni (npr. oko jednog barskog stola);
 • Centri zona (barski stolovi ili sl.) moraju biti udaljeni najmanje 4m jedan od drugogsa vidno obeleženom granicom između zona;
 • Obezbediti adekvatan protok prirodnog vazduha u zatvorenom prostoru;
 • Obavezno prostor dezinfikovati pre i nakon koncerta;
 • Obezbediti da se na samoj sceni i iza scene nalaze samo ljudi čije je prisustvo apsolutno neophodno.

NA OTVORENOM

 • Minimalna površina prostora, dva (2) m2 po jednoj osobi;
 • Najviše 6 ljudi okupljenih u jednoj zoni, grupisanih (porodica i sl.);
 • Centri zona moraju biti udaljeni najmanje 3m jedan od drugog sa vidno obeleženom granicom između zona;
 • Obezbediti da se na samoj sceni i iza scene nalaze samo ljudi čije je prisustvo apsolutno neophodno.

ZAŠTITA I OBUKA ZAPOSLENIH U CILJU SPREČAVANJA ŠIRENJA ZARAZE VURUSOM COVID-19

 • Primena opštih mera;
 • Pratiti zdravlje zaposlenih; simptomi temperature pre početka i tokom svake smene;
 • Beskontaktnim toplomerom proveravati da li neko od zaposlenih ima temperaturu veću od 37,5 °Cili druge simptome zaraze virusom COVID-19, u kom slučaju će takav zaposleni biti obavezan da odmah obavesti nadređene i prekine sa radom;
 • Zaposleni će biti informisani da ostanu kod kuće ili napuste posao u slučaju bolesti;
 • Zaposleni će biti upoznati o svim merama zaštite od zaraze virusom COVID-19 u skladu sa preporučenim i/ili propisanim merama zaštite od strane nadležnih tela Republike Srbije;
 • Preporučuje se svakodnevno vođenje evidencije zaposlenih i njihove prisutnosti na radnom mestu (po smenama), kao i evidencije glumaca, izvođača i celokupnog umetničkog i tehničkog tima na svakoj predstavi radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave  zaraze  virusom SARS-CoV-2.  Za  potrebe  vođenja evidencije  prikupljaće  se  osnovni  podaci:  ime,  prezime  i  broj  telefona. Evidenciju je nužno čuvati 14 dana. Preporučuje se održavanje predstava sa izvođačima i zaposlenima koji su navedeni u evidenciji. Svojim potpisom izvođači i zaposleni potvrđuju da su izmerili telesnu temperaturu, da ona nije viša od 37,5°C, da se oseća dobro, da nema članove domaćinstva koji su u samoizolaciji, da nije u proteklih 14 dana imao kontakt sa osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom i da nema nijedan od sledećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak vazduha, bol u grlu, curenje iz nosa ili gubitak čula ukusa.

Autor: RTV „Biser“